۹/۰۴/۱۳۸۷

باز هم فیلتر

فیلتر
فکر می کنم برای بار هجدهم باشه که سایت تغییر برای برابری فیلتر میشه و به دنبال اون وبلاگ کمیته پسران هم برای بار سوم فیلتر میشه.
از این به بعد میتونید در اینجا(http://www.changeforequality.info/) به سایت تغییر دسترسی داشته باشید. واقعن که چه رویی دارن حاکمین این مملکت، هرچی ما Domain جدید ثبت می کنیم اینها روشون کم نمیشه و دوباره فیلتر می کنن.
از شانس من هم فیلتر شدن سایت تغییر همراه شد با گزارش امضا جمع کنی جمعه هفته پیش(جشن آزادی عشا با 80 امضا در یکی از کوه های اطراف تهران برگزار شد)، چه میشه کرد تا گزارش ما آپ میشه سایت فیلتر میشه.