۱۲/۰۳/۱۳۸۷

بیمه خویش فرما

چند وقت پیش خونه خالم نشسته بودم و داشتیم در مورد کار صحبت می کردیم. بحث بیمه شد و انواع بیمه هایی که کارگرا و کارمندها تو شرکت ها و سازمانها میشن. از خالم پرسیدم که مسعود(شوهر خالم) که خودش صاحبکاره، تو رو بیمه کرده؟
گقت: از بیمه خوشش نمیاد.
گفتم: خوب بیمه خیلی مزایا داره و واقعن حیفه که استفاده نشه، چرا خودت خودت رو بیمه نمی کنی، میدونی طرح بیمه خویش فرما چیه؟
جواب داد: آره، ولی نمیشه.
با تعجب پرسیدم: چرا؟ اصلن رفتی سوال کنی؟
پاسخ داد: که آره بابا، رفتم و گفتم می خوام بیمه بشم و از بیمه خویش فرما استفاده کنم. بهم گفتن برو به شوهرت بگو بیاد بیمت کنه.
من که دیگه داشتم شاخ در می آوردم پرسیدم: مگه پولش رو خودت نمیدی، دیگه این حرفها چیه. وقتی هم خودت داری هزینه خودت رو میدی باید یه سرپرست پا فرمت رو امضا کنه؟
واقعن نمیدونم این دیگه چه مدلشه، از این مسخره تر امکان نداره. خودت داری هزینه بیمه خودت رو میدی و باز هم باید یک آقا بالا سر داشته باشی تا پای درخواست پرداخت پولت رو امضا کنه.


پی نوشت 1: امضا کنید: بیانیه اعتراضی به حکم صادر شده برای معاون دانشجویی و دختر دانشجو دانشگاه زنجان.

پی نوشت 2: 10 میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه.

پی نوشت 3: بزرگداشت روز جهانی زن در دولسدولف.

پی نوشت 4: مخبر کمیسیون آموزش مجلس: ایده آل ما ایجاد دانشگاه های مجزا برای آقایان و خانم ها است.

پی نوشت 5: کاوه رضایی به زندان همدان منتقل شده است.

پی نوشت 6: پیام دبیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری.