۱۱/۲۳/۱۳۸۷

ارزش زن ایرانی کمتر از زن کره ای

نگاه دولت نهم به زنان نگاهی ارزشی است. این جمله ای هست که معاون اول رییس جمهور محترم گفتند.
اما از طرفی اعلام شده که خانمها اجازه حضور در ورزشگاه آزادی را ندارند، به عبارت بهتر این عمل باید مقایر با ارزش های دولت مردان باشد که چنین اجازه ای به آنها داده نمی شود.
البته ارزش فقط ویژه ایرانی ها است، چرا که خانمهای کره ای می توانند از نزدیک بازی را تماشا کنند. در واقع این به این معناست اگر زن ایرانی در استادیوم حضور پیدا کند از ارزشش کاسته خواهد شد. ارزشی که فقط برای زن ایرانی تعریف شده است!
لابد برای همین حفظ ارزشش است که لازم است ساعت کاری متفاوت با مردان داشته باشد؟ و یا کتابی که در یک مقطع تدریس می شود باید تفکیک جنسیتی بر آن اعمال شود. لابد اگر آنها داستان ریزعلی را بخوانند از ارزششان کم می شود.
به راستی ارزش یک انسان به چیست؟ آیا ارزش یک انسان با ارزش یک زن فرق می کند؟ که مثلن حضور در ورزشگاه برای زنان بی ارزشی و برای مردان با ارزشی است.
این چگونه ارزشی است که شما تعریف می کنید؟ چگونه ارزشی است که وقتی تیم فوتبال نوجوانان استقلال با تیم دختران استقلال بازی می کند فقط تیم دختران منحل می شود؟ به راستی چطور به این نتیجه رسیدید که باید تیم دختران منحل می شد و نه پسران؟
ارزش؟ ای شکاش کمی این ازش را تعریف می کردند.

1 نظر:

ناشناس در

گرچه در بازار هستـي زيب گوهـرهاست زن
كي گهـــر را قـدر او باشد كه خود درياست زن
يا ز‌دريايـــي كجـا آيـد دگـــــر دريا پـديـد
باز كـم باشد كه گويـي بحـر گـوهـرزاست زن
تا نشـانــي باشـد از اســــــــرار پنهــان بهشت
آشكــــــارا رحمتــــي از عــالـــم بالاست زن
نازنينـي كـوبه هـرجا عاشقـي را مظهـر است
روح پــرور مــادري يا يار روح افــزاست زن
عقل تاج پادشاهی داد بر سلــــــــــطان عشق
عشــق فرمان داد بر هـــندوی جان مولاست زن
دست او مي گيــرد از آئينــه دلهــــــــا غبــار
زنــــدگي را در نگاه همسـرش معنـاست زن
در زلال زمــزم عشقـش بشـويـد شـــــــوي را
نيست گر جان آفرين حقّا كه جان بخشاست زن
شـاخـه سبـز و گـل زيبـا بـه هــــــــم زيبـاترند
شاخـه سبـز است مـرد و آن گـل زيبـاست زن
پيش دانا در شـــــرافت مرد و زن را فرق نيست
زانكه در اصل از زنان مائيـم و باز از ماست زن
گفت پيغمبر كــه جنت زيــر پاي مــــادر است
در كــداميـن مـكتب دنيـا چنيـن والاست زن
نیز فرموده است نادان چــــــــــیره برزن می شود
وانگهی از دلــــــــــربایی چیره بر داناست زن
همچو خورشــــیدی که فیضش قابل انکار نیست
ســـــر تـکوین فـلک انـسـیه حــــوراست زن
اشك زينب چيـــــزي از خون برادر كـم نـداشت
پاســـدار نهضت خونيـــن عاشــــوراست زن
نغمـه‌اي شيريـن تـر از لا لا نمي دانـــــــــد حنيف
پيــش ايـن صـــرّاف كنــز لـؤلـؤ لالاست زن
محمد حنيفه نژاد (حنيف) تابستان 79

ارسال یک نظر