۹/۲۰/۱۳۸۷

بخش زنان سایت ادوار فعال شد

سازمان دانش آموختگان ایران(ادوار تحکیم وحدت)
بالاخره به کمک دوستان جنبش زنان و راهنمایی های علی ملیحی عزیز و دیگر دوستان ادواری، بخش زنان سایت ادوار رو دوباره بعد از مدتی که فعال نبود دوباره فعالش کردیم. برای دسترسی به بخش زنان ادوار میتونید از نشانی http://www.advarnews.info/default.aspx استفاده کنید.