۹/۱۷/۱۳۸۷

تجمع امروز در دانشگاه تهران به مناسبت 16 آذر - روز دانشجو

تصویر تجمع امروز دانشگاه تهران در حالی بچه ها در حال حرکت به سمت سر در دانشگاه هستندر حالی که آیت الله خامنه ای سخنرانی خودش رو لغو کرد و با توجه به فضای امنیتی چند هفته گذشته و اتفاقهای همدان تصور می کردم امروز با برخورد شدید نیروهای امنیتی روبه رو بشیم.با هزار مکافات مرخصی رد کردم خودم رو به جلوی در 16 آذر رسوندم. دیر شده بود، بچه ها در رو شکونده بودن و رفته بودن تو. بعد از طوافی دور دانشگاه با هماکاری چند تا از بچه ها امیر کبیر تونستم کارتی جور کنم و وارد دانشگاه بشم.دوستام رو پیدا کردم و کنار اونها روی پله های دانشگده فنی دانشگاه نشستم و پلاکاردی رو در دست گرفتم. سخنرانی ها عالی بود. اعتراض به بومی گزینی جنسی و اقتصاد خراب و همچنین حمایت از بچه های کرد.

تعداد بچه ها خیلی زیاد بود. این عکس رو زمانی که داشتن به سمت سر در دانشگاه میرفتن گرفتم. پلیس دو یا سه تا اتوبوس BRT رو خالی کرد تا جلوی دید مردم رو بگیر و مردم نتونن بچه ها رو ببینن. از خود میدون انقلاب تا فردوسی پر بود از لباس شخصی و مامور یگان ویژه تا ساعت 2:30 که اونجا بودم 9 تا گشت ارشاد رو دیدم که به جمع یگان ویژه ها اضافه شد. مجبور بودم برگردم و متاسفانه باقی مراسم رو از دست دادم.

امیدوارم برای کسی گرفتاری پیش نیاد.